Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή
10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
και 18:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.
 

Γίνετε δωρεάν συνδρομητές του Real Estate News

* indicates required

Μέλος των επαγγελματικών οργανισμών

Απορίες

Ποια είναι η σχέση της Τάλως με δανειοδοτήσεις και ασφάλειες;

Το δυναμικό της Τάλως έχει λάβει την εκπαίδευση Ασφαλιστικών Συμβούλων από την Εθνική Ασφαλιστική ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί κάθε ασφαλιστική ανάγκη αλλά και να προσφέρει δανειοδοτικές υπηρεσίες και επενδυτικά προγράμματα σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι όταν απευθύνεστε στη Τάλως δεν επικοινωνείτε μόνο με μία έμπειρη κτηματομεσιτική αλλά και με μια ενημερωμένη ασφαλιστική που διαθέτει την υποστήριξη του αξιόπιστου και καταξιωμένου ομίλου της Εθνικής.

Οι διαστάσεις των κατοικιών που διαφημίζει η Τάλως είναι με ή χωρίς τους ημι-υπαίθριους χώρους;

Η πλειοψηφία των κατοικιών που διαφημίζονται προς πώληση από την Τάλως αναφέρουν τις εξωτερικές διαστάσεις των οικιών χωρίς τους ημι υπαίθριους χώρους και τα μπαλκόνια. 

Τι είναι η ζώνη των 500;

Η λεγόμενη ζώνη των 500 είναι μία φράση που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της Περιμετρικής Ζώνης. Όταν ένα οικόπεδο βρίσκεται εκτός οικισμού αλλά σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα από τα όρια του οικισμού τότε βρίσκεται στη Περιμετρική.

Πόση έκταση χρειάζεται να έχει ένα οικόπεδο εκτός οικισμού ώστε να μπορέσει να είναι οικοδομήσιμο; 

Εφόσον το οικόπεδο βρίσκεται εντός της Περιμετρικής ή «ζώνης των 500» που αναφέρεται παραπάνω η ελάχιστη έκταση είναι δύο στρέμματα (2.000μ2). Η δόμηση που προσφέρεται είναι έως 200μ2 για κατοικίες  ενώ αυξάνεται εφόσον η χρήση θα είναι για καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχειακή μονάδα ή άλλες επιχειρήσεις.

Εφόσον το οικόπεδο είναι εκτός οικισμού και εκτός Περιμετρικής η ελάχιστη έκταση είναι τέσσερα στρέμματα (4.000μ2). Η δόμηση που προσφέρεται είναι έως 200μ2 για κατοικίες ενώ αυξάνεται εφόσον η χρήση θα είναι για καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχειακή μονάδα ή άλλες επιχειρήσεις.

Το χωροταξικό που συζητείται προς ψήφιση το 2008 προς το παρών δεν φαίνεται να  ακυρώνει τα παραπάνω.

Τι είναι η Χρησικτησία;

Η έννοια της χρησικτησίας δίνεται από την ίδια την λέξη: χρήση και κτήση. Δηλαδή την κτήση ή ιδιοκτησία ενός πράγματος που προκύπτει από την χρήση του. Νομικά ο ορισμός της χρησικτησίας κατοχυρώνεται από άρθρα του Αστικού Κώδικα ως ο τρόπος κτήσης της κυριότητας ενός ακινήτου, ενώ διακρίνεται σε τακτική και σε έκτακτη.

Η τακτική χρησικτησία προκύπτει όταν κάποιος έχει ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη πάνω σε ένα ακίνητο ενώ κατέχει και νόμιμο τίτλο για μία δεκαετία. Παράδειγμα: Κάποιος αγοράζει ένα οικόπεδο από ένα πωλητή. Εφόσον ο πωλητής έχει στα χέρια του ένα τίτλο ιδιοκτησίας, όπως μία αποδοχή κληρονομιάς, η οποία είχε γίνει πριν από 10 χρόνια και ανέφερε το συγκεκριμένο οικόπεδο ως χρησικτησία τότε το ακίνητο αυτό θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί με τακτική χρησικτησία.

Η έκτακτη χρησικτησία προκύπτει όταν κάποιος έχει ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη πάνω σε ένα ακίνητο για μία εικοσαετία, ακόμη και εάν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν αγοράζουμε ακίνητο που αποτελεί χρησικτησία;

Η τακτική χρησικτησία είναι αρκετά ασφαλής αφού υπάρχουν τίτλοι και έχουν περάσει 10 χρόνια. Οπότε το ακίνητο είναι νομικά κατοχυρωμένο στο όνομα του τωρινού ιδιοκτήτη.

Η έκτακτη χρησικτησία είναι η πιο δύσκολη περίπτωση διότι εδώ δεν υπάρχει κανένας τίτλος ιδιοκτησίας ενώ για να ισχύει πρέπει ο ιδιοκτήτης να μπορεί να αποδείξει ότι το ακίνητο του ανήκει για τουλάχιστον 20 χρόνια. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει η δυνατότητα πάροχής διαβεβαιώσεων όπως για παράδειγμα εάν υπάρχουν 2 ή περισσότερα από τα παρακάτω που να αποδεικνύουν ότι έχουν περάσει τα 20 χρόνια:

α) υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία,

β) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου τωρινό ιδιοκτήτη,

γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον τωρινό ιδιοκτήτη ως κύριο του συγκεκριμένου ακινήτου,

δ) παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του ιδιοκτήτη και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο, 

ε) ένορκες βεβαιώσεις συγγενών του τωρινού ιδιοκτήτη αλλά και υπογραφές των ιδιοκτητών των γειτονικών ακινήτων επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα

και αρκετά άλλα.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να είναι αρκετά ασφαλές να αγοράσει κανείς ένα ακίνητο που αποτελεί χρησικτησία, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται να το απορρίψει προτού το εξετάσει. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που έχουν πραγματοποιηθεί τόσες αγοραπωλησίες ακινήτων από χρησικτησία χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ πολλά από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται σε προνομιούχες θέσεις και προσφέρονται σε ιδιαιτέρως συμφέρουσες τιμές.

Πάντως όταν κάποιος εξετάζει την αγορά ενός ακινήτου που ανήκει στη κατηγορία της χρησικτησίας πρέπει πάντα να λαμβάνει τη γνώμη μίας έμπειρης κτηματομεσιτικής αλλά και οπωσδήποτε την γνώμη ενός δικηγόρου με εμπειρία στην αγορά ακινήτων.

Μπορεί κανείς να ζητήσει δάνειο για την αγορά οικοπέδου ή ακινήτου που ανήκει στη κατηγορία χρησικτησία;

Ανεξαρτήτως εάν η χρησικτησία είναι τακτική ή έκτακτη υπάρχουν τράπεζες οι οποίες είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν την αγορά ακινήτου αυτής της κατηγορίας. Υπάρχουν όμως και τράπεζες που εύκολα απορρίπτουν την χρηματοδότηση τέτοιων ακινήτων. Παράλληλα κάθε τράπεζα ζητάει διαφορετικά δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση, προκειμένου να εγκρίνει ένα δάνειο για την αγορά χρησικτησίας.

Σε κάθε περίπτωση και εδώ μπορεί να σας βοηθήσει η άποψη μίας έμπειρης κτηματομεσιτικής η οποία θα σας καθοδηγήσει μέσα από τις διαδικασίες αυτές.

Πως υπολογίζονται οι μεσιτικές αμοιβές και πως ξέρουμε εάν αυτές είναι δίκαιες;

Η μεσιτική αμοιβή είναι 2% επί της τιμής πώλησης του ακινήτου. Στο ποσό που προκύπτει από το 2% προστίθεται πάντα ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που ισχύει και ο οποίος αποδίδεται από την Talos στο κράτος. Σε κάθε περίπτωση που η αξία πώλησης του ακινήτου είναι μικρότερη των 75.000 ευρώ, καθορίζεται σαν ελάχιστη μεσιτική αμοιβή της Τάλως το ποσό των 1.500 € συν Φ.Π.Α..  Όταν συλλογιστεί κανείς το κόστος της διαφήμισης και προβολής των ακινήτων, της ξενάγησης πελατών, της ενημέρωσης των συμβαλλομένων μερών, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση και του γεγονότος ότι καμία αμοιβή δεν λαμβάνεται από την Talos για αγοραπωλησία εάν δεν ολοκληρωθεί η πώληση, κατανοεί ότι η αμοιβή αυτή είναι δίκαιη και ανάλογη  των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Υπάρχει κτηματολογικό (κτηματολόγιο) γραφείο στα Χανιά;

Φυσικά. Το κτηματολογικό γραφείο Χανίων βρίσκεται στην εξής διεύθυνση:

Ι. Σφακιανάκη 30, 73 100

Τηλέφωνο: 28210 47170 - 179

Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e mail στο info@talosproperties.com ή μέσω τηλεφώνου στο 28210 52473. Εναλλακτικά μπορείτε να μας επισκεφθείτε στην έδρα μας στο 1ο όροφο, Εισοδίων 4 και Καραόλη Δημητρίου γωνία, Παλιά Πόλη, Χανιά. Οι ώρες γραφείου μας είναι: 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. και 18:00 μ.μ. - 20:00 μ.μ.,  απο Δευτέρα έως Παρασκευή. Για επικοινωνία εκτός των ωρών και ημερών αυτών μη διστάσετε να μας καλέσετε μας στα κινητά τηλέφωνα 6977 815496 ή 6948 107558.

τηλ: +30 6977815496

North America Offices: +1 647 466-5326, +1 647 466-4720

  |  Όροι Χρήσης  |  Security  |  Πολιτική Απορρήτου  |  Our banners  |  Affiliates  |  Link exchange  |  Disclaimer